hofablogo

 

TEKNIK

Våra hus innehåller mycket teknik från det enklaste till det mest komplicerade och fungerar därför inte som ett vanligt hus. Alla temperaturer mäts och samlas in för att kunna studeras senare, upptill ett år bakåt i tiden. Likaså mäter vi koldioxidhalten i luften i många salar, konferensrum och grupprum och ökar ventilationen efter behov. Detta gör att de flesta rum fungerar bäst med stängda dörrar och fönster för då tar luften "rätt väg" och träffar de mätgivare som är uppsatta för att mäta temperatur och luftkvalitet. Varvid bästa temperatur och bästa luftkvalitet uppnås. För att uppnå detta skall man inte vistas fler personer i ett rum än det är möblerat för. Alla undervisningsrum i skolan är projekterade mot ett AQ2 krav. Vilket betyder att under en timmas tid skall medelvärdet för uppmätt koldioxid inte överstiga 1000 ppm.

 

Lite basfakta.

 

Vi kyler våra hus på det miljövänligaste sätt som går, enkelt utryckt med Vättervatten. Det är en ledning som går ut 2500 m i Vättern och den ligger på 65 meters djup. Vättervattnet går in i en kylväxlare som kyler det vatten som går runt i bland annat HÖFAB:s fastigheter för kyla.

 

Vår datoriserade styr & övervakningsanläggning styr och övervakar samtliga luftaggregat, värmesystem, kylsystem, klassrum, grupprum och konferensrum. För att automatiken i styrda rum skall fungera måste dörrar och fönster vara stängda annars känner inte sensorerna av luftkvalitet och temperatur.

 

 

 

 

 

 

Vi styr temperaturen och luftkvalitén i varje sal och rum med plats för sex eller fler personer 

för att Ni som vistas i våra byggnader ska få en så optimal komfort som möjligt samt att vår hyresgäst får en optimal hyreskostnad.

 

Vår styr och regler-anläggning är idag uppbyggd som ett DCS-system med ABB System 800xA på toppen som då har en tät 

integrering mot 14 ABB AC800M. Sedan har vi

ett antal andra fabrikat som är SCADA-kopplat

mot ABB System 800 xA, se nedan.

  • SIEMENS S7-400 och S7-300

 

 

Samtliga våra luftaggregat samt de flesta pumpar är varvtalsstyrda (Vi cirkulerar inte mer än det som behövs för att klara luft/kyla/värmebehov).

 

Vi styr belysningen i allmänna utrymmen, salar, grupprum & konferensrum med KNX. Vi har ett av Sveriges största KNX-system för belysning.

 

Vi har ca: 345 st kortläsare för inpassage.

 

Vi har ca: 57 mil elkabel och ca: 51 mil datakabel inom våra fastigheter.

 

Vi har 34 luftaggregat som servar byggnaderna med luft.

 
     
 Mikael Falk