hofablogo

 

Teknik | Konst | | Vision

Styr och övervakning

Vi på HÖFAB har tagit ett krafttag och gjort en stor genomgripande uppgradering av den första styr och regleranläggningen som installerades när etapp 1 byggdes. I etapp 1 ingår hus B (IHH, JIBS), hus C (Biblioteket), hus E (JTH) och delar av hus D (Studenternas hus). Den största anledningen till vårt beslut beror på att de DUCar som styrde de i husen ingående värme, kyla och 

ventilationssystem inte längre gick att köpa som reservdel. Vi tog även beslut om att i alla rum med plats för fler än fyra personer skall ventilationen behovsstyras. Vi tog även beslut om att byta från SCADA till DCS-system. Vårt val blev ABB System 800 xA med ABB AC800M som DUC eftersom vi då kan använda de in- och ut-gångskort som finns i anläggningen. Till ABB System 800xA kopplar vi även de andra befintliga styrsystemen och då fungerar 800xA som ett SCADA-system.

De erfarenheter vi fått under de 14 år vi har driftat styranläggningen gör att vi dragit upp nya riktlinjer för hur vi vill att en ventilationsanläggning skall fungera. Det vanligast sättet att bygga en ventilationsanläggning betyder att man har en tryckstyrning till tilluft och en tryckstyrning till frånluft. Våra erfarenheter säger att det är slöseri med energi. Därför har vi nu en tryckstyrning för varje tilluft och frånluft på varje plan. Detta ger oss en överlägsen kontroll på vart luften tar vägen.

Innan vi byggde om styranläggningen gick alla fläktar för fullt och lite därtill för att få ut den luft som är föreskriven till alla utrymmen i byggnaderna. Med hjälp av tryckstyrningarna på varje plan känner nu tryckgivarna som styr fläktaggregaten av den tryckförändring som blir när en rumstyrning förändrar sitt luftbehov. I bilden nedan ser ni hur fläktarna går under en dag i ett av de aggregat som berörs av vår ombyggnad.

Blå kurva är tilluftsfläkt och röd kurva är frånluftfläkt.

Grön kurva är tilluftstryck och orange kurva frånluftstryck.

Varje förändring av luftbehovet i anläggningen syns i kurvorna.

Aggregat3hus1.JPG

Om ni har frågor om anläggningen eller våra erfarenheter maila Mikael Falk.

 
     
 Mikael Falk