hofablogo

 

Här hittar du plan och fasadritningar på alla våra fastigheter i PDF-format och i skala 1:300, om inget annat anges, utskrivet i A3-format.

Ritningarna kommer att uppdateras löpande. Fel kan förekomma. Om du hittar felaktigheter skicka då ett mail via felanmälan.

Högskola/Byggnad 
Planritningar
Fasadritningar

INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN Högskolans husbeteckning: Hus A+B

HÖFABs husbeteckning: Hus 1

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, Plan 6, Plan 7, Plan 8.

Fasad Syd 1, Fasad Syd 2, Fasad VästFasad Nord 1, Fasad Nord 2, Fasad Öst.

BIBLIOTEKET

Högskolans husbeteckning: Hus C

HÖFABs husbeteckning: Hus 2

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5.

Fasad Syd och Nord, Fasad Väst, Fasad Öst.

TEKNISKA HÖGSKOLAN

Högskolans husbeteckning: Hus E

HÖFABs husbeteckning: Hus 3

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, Plan 6.

Fasad 1a vingen, Fasad 2a vingen, Fasad 3e vingen, Fasad Syd, Fasad Väst 1, Fasad Väst 2,
Fasad Nord 1, Fasad Nord 2, Fasad Öst 1, Fasad Öst 2, Sektion o Fasad mot Öst.

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION

Högskolans husbeteckning: Hus H

HÖFABs husbeteckning: Hus 4

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5.

Fasad Syd, Fasad Väst 1, Fasad Väst 2, Fasad Nord, Fasad Öst 1, Fasad Öst 2, Fasad innergård, Fasad innergård öst.

HÄLSOHÖGSKOLAN

Högskolans husbeteckning: Hus G

HÖFABs husbeteckning: Hus 5 

Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, Plan 5, Plan 6, Plan 7, Plan 8, Plan 9, Plan 10, Plan 11,

Plan 12.

Fasad Syd, Fasad Väst, Fasad Nord, Fasad Öst, Fasad innergård Hus C och Hus D.

MARIEDAL

Högskolans husbeteckning: Hus F

HÖFABs husbeteckning: Hus 6 

Plan 1, Plan 2, Plan 3.

Fasad Syd, Fasad Väst, Fasad Nord, Fasad Öst.

RÖDA VILLAN

Högskolans husbeteckning: Hus I

HÖFABs husbeteckning: Hus 7 

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3. 

Fasader samtliga

CAMPUS ARENA

Högskolans husbeteckning: Hus J

HÖFABs husbeteckning: Hus 8 

Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4. 

 

STUDENTERNAS HUS

Högskolans husbeteckning: Hus D

HÖFABs husbeteckning: Hus 9 

Plan 0, Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4. Fasad Syd, Fasad Väst, Fasad Nord 1, Fasad Nord 2.

OBS! Ritningarna uppdateras i mån av tid, vissa brister i aktualitet kan förekomma.

Situationsplan över Högskoleområdet(Klicka för större bild och utskrift)

 sittplan.jpg

 
     
 Stefan Bodin