hofablogo

 

VD

Göran Carlsson

Tel: 036-34 48 48
Mobiltelefon: 070-68 54 848
E-mail: goran.carlsson@hofab.se

Ekonomi & administration
Amela Baksic
Tel: 036-34 48 42
Mobiltelefon: 070-361 73 00
E-mail:amela.baksic@hofab.se

Drifttekniker
Claes-Göran Elm
Tel: 036-34 48 44
Mobiltelefon: 070-33 36 146
E-mail: claes.elm@hofab.se

Husansvarig: Hus G (HHJ)

 

Byggnadsingenjör
Stefan Bodin
Tel: 036-34 48 49
Mobiltelefon: 073-20 15 058
E-mail: stefan.bodin@hofab.se

Husansvarig: Hus J (Campus Arena)

Driftingenjör
Mikael Falk
Tel: 036-34 48 46
Mobiltelefon: 070-63 44 939
E-mail: mikael.falk@hofab.se

Husansvarig: Hus B & C (IHH & Biblioteket)

Drifttekniker
Jimmy Lindh
Tel: 036-34 48 45
Mobiltelefon: 070-55 15 779
E-mail: jimmy.lindh@hofab.se

Husansvarig: Hus H (HLK)

Drifttekniker
Göran Wimmerfalk
Tel: 036-34 48 47
Mobiltelefon: 070-68 87 738
E-mail: goran.wimmerfalk@hofab.se

Husansvarig: Hus A, D & E (HS, Stud.H & JTH)

 
     
 Mikael Falk