hofablogo

 

Nyckelrekvisition.

OBS! Nyckelrekvisitionen är giltig i två månader.

Nyckelrekvisition för

  • Nyanställning och då den nyanställde inte har en stadigvarande anställning vid JU.
  • Studenter som behöver tillgång till lokal utanför studentkårernas lokaler.
  • Förtroendevalda studenter till studentkår.

 

Nyckelrekvisition för redan nyckelinnehavare

  • Byte av kontor och behöver byta nyckel.
  • Behöver tillgång till annat utrymme.
  • Byte av anställning inom Jönköping University.
  • Personal/student anses behöva ytterligare nyckel av samma typ.

OBS!!!

Nyckel kan bara hämtas och lämnas på HÖFABs kontor

helgfri måndag - fredag mellan 8:00 och 12:00

 
     
 Mikael Falk