hofablogo

 

Under början av 1990-talet lanserades tanken om ett samlat centrum för

högskolestudier. Mitt i centrala Jönköping reser sig högskolebyggnaderna

som en symbol för framåtanda i en region där tillgången på

högskoleutbildad personal är viktig för en fortsatt positiv utveckling

 

1993 beslutade regeringen att Högskolan i Jönköping fick drivas i stiftelseform. Den stiftelse som

då bildades äger aktiebolagen

  • Internationella Handelahögskolan (IHH)

  • Jönköpings Tekniska Högskola (JTH)

  • Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

  • Högskoleservice (HS) som svarar för lokalförsörjning, drift och underhåll.

HÖGSKOLEFASTIGHETER I JÖNKÖPING AB (HÖFAB)

I maj 1994 bildades Högskolefastigheter i jönköping AB (HÖFAB) med uppgift att bygga och förvalta lokaler åt Stiftelsen Högskolan i Jönköping.  

Dessförinnan hade Jönköpings kommun inköpt kv JMW för att placera nya högskolan där i anslutning

till befintliga Hälsohögskolan.

I september 1994 utlyste HÖFAB en entreprenadtävling omutformning och uppförande av nya

byggnader för högskolan i kv JMW.

Uppdraget gick till Skanska med White Arkitekter.

3 oktober 1995 togs första spadtaget för de byggnader som nu inrymmer Högskolan i Jönköping

  Uppdrag

   Högskolefastigheter i Jönköping AB

   har till uppdrag att äga och förvalta byggnader åt Högskolan i jönköping.

   I denna uppgift skall såväl estetik som ett optimalt utfall vad gäller driftkostnader beaktas.

 

 
     
 Mikael Falk