hofablogo

 

Den tomt där Högskolans lokaler är uppförda är gammal industritomt.

Här uppförde Jönköpings Mekaniska Werkstad de första fabriks-byggnaderna under 1860-talet och områdets historiska karaktär har till viss del bevarats.

Exempelvis inryms delar av det nya Högskolebiblioteket i den tidigare

gjuterihallen.

imgp1381

imgp1374    imgp1376    imgp1375

Mer historik>>

 
     
 Mikael Falk