hofablogo

 

Aktuellt

​Hus 10(K) bilden nedan.

Totalt omfattar byggnaden 7200m² BTA.

Tage och Söner Byggnads AB har blivit kontrakterade att utföra byggnationen.

Hus10(K).png

Arkitekt Åke Johansson White Arkitekter

 
     
 Mikael Falk