hofablogo

 

Aktuellt

​Hus 10(K) bilden nedan.

Totalt omfattar byggnaden 7200m² BTA.

Byggnaden beräknas vara klar i mars 2019.

Tage och Söner Byggnads AB har blivit kontrakterade att utföra byggnationen.

Arbete med schaktning kommer att påbörjas i maj 2017.

Hus10(K).png

Arkitekt Åke Johansson White Arkitekter

 
     
 Mikael Falk